Therapie

In dit leven hebben we allemaal verschillende uitdagingen en taken te doen. Taken die we willen doen, maar ook veel taken die er nu eenmaal bij horen. Soms krijg je meer op je bordje dan je aankan. Dat kan iets van werk zijn, maar ook privé omstandigheden die zwaar wegen of een combinatie daarvan. Je loopt vast. Misschien krijg je last van somberheid. Je kan opmerken dat je zo nu en dan in paniek raakt. Stress hanteren lukt amper. Slecht slapen kan een gevolg zijn, of negatief denken over je zelf en/of de mensen om je heen.

Op zo’n moment kun je wel wat hulp gebruiken. Dat hoeft helemaal niet gek te zijn. Het leven is gewoon niet altijd gemakkelijk en wie heeft er op school geleerd hoe op een slimme en vriendelijke manier met gedachten, emoties en lichamelijke ongemakken om te gaan?

Ik help je graag bij de volgende problemen of uitdagingen:

 • Je vindt jezelf niet goed genoeg
 • Je voelt je overbelast, neemt teveel verantwoordelijkheden op je
 • Je bent er vooral voor anderen en weet niet meer wat je zelf nodig hebt
 • Je zit gevangen in negatief denken
 • Je ziet overal tegenop
 • Je ziet jezelf steeds terugvallen in oude patronen/valkuilen
 • Je vergelijkt jezelf in negatieve zin met anderen
 • Je merkt dat je situaties aan het vermijden bent
 • Je hebt iets naars meegemaakt en kan niet goed met de emotionele gevolgen omgaan
 • Je maakt een verlies mee, een overlijden of verlies van bijvoorbeeld je baan of relatie
 • Je wilt de relatie met jezelf en je naasten verbeteren
 • Je wilt uitzoeken wat je nu echt belangrijk vindt en hoe daarvoor te gaan
 • Je merkt dat oude ervaringen nog steeds belemmerend werken in het hier en nu
 • Je wilt meer rust in je hoofd. Leren meer in het hier en nu te zijn en zaken beter los te laten

Methode

In de behandeling/begeleiding maak ik gebruik van ACT. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapie en heeft als hoofddoel psychologische flexibiliteit. Niet het oplossen van problemen of wegmaken van lastige emoties, maar een flexibele omgang ermee zodat je ruimte over houd om bezig te zijn met dat wat je echt belangrijk vind.

Ja, er is pijn en ongemak in het leven. Dat komt niet doordat jij dikke pech hebt of iets totaal verkeerd hebt gedaan. Pijn maakt onderdeel uit van het leven. Dat is niet leuk, dat is waar, maar het is er. Hoofdvraag is dus : hoe kijk je hier tegen aan en hoe kun je er op een zo goed mogelijke manier mee omgaan? Goed in de zin van; passend bij jou en leidend tot een voor jou waardevol leven. Binnen ACT wordt veel gebruik gemaakt van opmerkzaam zijn van wat er hier en nu is (mindfulness). Immers alleen wanneer je volledig aanwezig bent kun je opmerken wat er gebeurt in en om je zelf en kun je kiezen hoe daar mee om te gaan. Zelf-compassie is hierbij onontbeerlijk en is ook een zeer belangrijk onderdeel van ACT.

Hoe dan?

In de therapie ga je kijken naar wat er in je omgaat, aan gedachten, gevoelens en lichaamssensaties, maar op een manier die anders is dan je gewend bent. Namelijk zonder oordelen, maar met milde aandacht onderzoeken wat zich voor doet. Je leert emoties beter kennen en lichamelijk ongemak toelaten, er te laten zijn, er vriendschap meesluiten als een bondgenoot op je weg. We doen dit samen. Zo nodig gooien we een anker uit om letterlijk weer de grond onder de voeten te voelen. Dat wat niet te veranderen valt vraagt om acceptatie en liefdevolle vriendelijkheid. Dat oefenen we. Wat wel veranderd kan worden koppelen we aan waarden, oftewel aan dat wat belangrijk is voor je in jouw leven. Ook daarmee gaan we oefenen. We oefenenen hoe je stap voor stap dat wat je belangrijk vindt, om kan zetten in concrete stappen. Dat noemen we toegewijde actie. Dat dit spannend is, klopt. Je daagt jezelf uit de dingen te doen waarvan je weet dat deze je goed doen, maar die ook moeite vragen. Zelfs angst en ongemak. Je leert jezelf hierbij op een constructieve wijze toe te spreken en aan te moedigen.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

We starten uiteraard met een kennismakingsgesprek. Ik vind het belangrijk dat wij beiden een goed gevoel hebben over de samenwerking en dat er een klik is. Vervolgens brengen we in kaart wat je hulpvraag is. Als je meer hulp vragen hebt kijken we welke bovenaan staat en daar beginnen we dan mee.

Ik vraag naar jouw omstandigheden, je werk, relaties, belangrijke gebeurtenissen in je leven en hoe je gewend bent om met tegenslagen om te gaan. Hoe reageer jij op stress en moeilijkheden? Ik vraag ook naar jouw prettige momenten. De momenten waarop je lekker in je vel zit en waarvan je er veel meer van zou willen. Misschien heb je ook al een idee van wat voor jou het meest belangrijk is in je leven. Ik hoor daar dan ook graag meer over.

De therapie sessies

In de vervolgsessies maken we bij aanvang samen een agenda. Wat vind jij en wat vind ik dat er in elk geval aan de orde mag komen. Natuurlijk staan jouw ervaringen en jouw verhaal centraal. Ik zal zo goed als ik kan luisteren. Alles wat je vertelt is oké. Ik zal je wel geregeld stil zetten bij de ervaring van dit moment en daarbij je blik te richten op lichaamssensaties. Ik gebruik metaforen (oa. om het universele karakter van denkpatronen, zienswijzen en valkuilen te laten zien) en laat je alternatieve manieren van omgaan met ongemak ervaren. Dit doen we in de sessies, maar ik zal je ook vragen om thuis te oefenen. Oude patronen zijn immers diep ingesleten en wanneer je iets wil veranderen vraagt dat je tijd en aandacht. De meeste tijd zullen wij in gesprek zijn, maar ik kan je dus ook uitnodigen voor een staande oefening of zelfs een oefening in beweging. We doen dit altijd in overleg.

De afronding van de therapie kan iets zijn waar we stapsgewijs naar toe werken, maar kan ook zijn op een moment waarop jij het gevoel hebt voldoende tools in handen te hebben en grip op je eigen denken en voelen. Kortom als je doelen zijn behaald.

Wat kun je zoal uit de therapie halen:

 • Meer zicht op jouw gedachten en daardoor meer keuzevrijheid welke gedachten voor waar aan te nemen etc.
 • Realistischer en positiever zelfbeeld
 • Meer zicht op wat er werkelijk toe doet in jouw leven
 • Je kunt afstand nemen van negatieve gedachten
 • Je bent vriendelijker voor jezelf
 • Je kent je grenzen beter en luistert er naar
 • Meer ontspanning en aanvaarding

Hoe lang duurt de therapie?

Hoeveel therapiesessies je nodig hebt hangt af van je hulpvraag is en is per persoon verschillend. Reken op een 6-tal sessies inclusief het kennismakingsgesprek. We evalueren tussendoor en houden samen in de gaten of de therapie zin heeft. Zijn 6 sessies te weinig dan spreken we in overleg de nodige sessies erbij af.

Tarieven

Intake/kennismakingsgesprek: 90 euro
Psychosociale consulten (50 min): 90 euro

Het tarief kan aangepast worden (na persoonlijk overleg) indien niet haalbaar

Waar vindt de therapie plaats?

 • Op locatie : je bent welkom voor face-to-face sessies op de Schiekade 830 te Rotterdam.
 • Online : Ik stuur je een uitnodiging van 24sessions. Dan kunnen we op een beschermde en geod beveiligde manier beeldbellen.

Klachtenregeling

Binnen de wet Wkkgz is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en moeten zijn aangesloten bij een door de wet erkende geschillencommissie. Via de beroepsverening NFG is dit voor mijn praktijk geregeld. (zie NFG.)

Voor het gehanteerde privacyreglement binnen mijn praktijk zie privacy reglement.