It is indeed a radical act of love just to sit down and be quiet for a time by yourself

Heb de moed om imperfect te zijn.

Brené Brown

Welkom op deze website !

Waarschijnlijk wil je meer weten over mindfulness en compassie. Misschien omdat je nieuwsgierig bent, maar misschien ook omdat je stress en/of andere moeilijkheden tegenkomt in je leven en hierbij ondersteuning zoekt. Je vindt hier informatie over mindfulness en compassie en de daarbij behorende trainingen.

Mindfulness

Het leven is niet altijd makkelijk. Moeilijke tijden en tegenslagen horen erbij. Helaas hebben we vaak niet goed geleerd hoe hier op een helpende manier mee om te gaan. We zijn gewend na te denken over onze problemen. Het denken, ons brein, is een fantastisch instrument als het gaat om het maken van plannen en het bedenken van iets nieuws. Echter als het gaat over negatieve gedachten, oude (niet helpende) gewoontes en onze emoties dan zet dat denken ons eerder klem dan dat het ons vooruit helpt. Piekeren en malen en zo steeds vaster het probleem draaien zijn het gevolg.

Mindfulness biedt hiervoor een alternatief. Mindfulness betekent je bewuste aandacht richten naar dit moment, met vriendelijkheid en zonder oordelen. We zijn zo gewend alles te be- en veroordelen in ons leven. We nemen aan dat wat we denken altijd klopt. Maar is dat wel zo? En hoe belemmerend zijn die oordelen eigenlijk?

Lees verder

Mindfulness voor jongeren

Voor jongeren liggen er genoeg uitdagingen op het pad. Hoe hou je het hoofd koel te midden van alle eisen en vragen die school, je ouders en vrienden aan je stellen? Mindfulness kan je helpen. Leer je automatische reacties kennen en leer het nut van de adempauze. Geloof jij alles wat er aan gedachten in je hoofd langs komt? En hoe ga je spanningen te lijf voor een examen of een afspraakje?

Mindfulness laat je door een hele andere bril kijken naar jezelf. Naar gedachten die je hebt, maar ook naar gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Maar bovenal leert mindfulness op een andere manier om te gaan met alles wat er in jouw speelt, aangenaam of onaangenaam

Lees verder

Compassie

In de compassie training staat vriendelijkheid en compassie voor jezelf centraal. De compassietraining is een vervolgtraining die je kunt doen na de mindfulnesstraining. Aangezien het in ons westerse denken nogal vaak ontbreekt aan zelf-compassie gaan we hier uitgebreid op het onderwerp in. Uit onderzoek is gebleken dat niet een groot gevoel van zelfvertrouwen bijdraagt aan hoe je op ontspannen en succesvolle wijze je leven leeft, maar zelf-compassie!  Zelf-compassie betekent vriendelijk en respectvol omgaan met je zelf, ook en juist wanneer je te maken hebt met tegenslag en/of met moeilijke emoties.

Lees verder